Diantha Rumahlewang

diantha3

 

Ik ben in Nederland geboren als kind van Molukse ouders. In de Molukse cultuur dwingen de ouderen op natuurlijke wijze respect af vanwege hun rijkdom aan levenservaring, kennis en wijsheid – zij zijn de leermeesters van de jongere generaties. Ik heb zelf leermeesters gekend die mij hebben geïnspireerd en uitgedaagd om mijn talenten te ontwikkelen en ten dienst te stellen aan mijn omgeving.

 

In de afgelopen 30 jaar heb ik van binnenuit kunnen ervaren hoe de werelden van onderzoek en hoger onderwijs zich in Nederland (en daarbuiten) hebben ontwikkeld. En hoe de hedendaagse arbeidsmarkt en het internationale bedrijfsleven eisen stelt, waaraan het reguliere onderwijs nauwelijks lijkt te kunnen voldoen. De signalen worden steeds sterker dat het tijd wordt om een leven lang leren aantrekkelijker te maken, eigentijdser, vraaggerichter, flexibeler, en gericht op de thema’s van de 21e eeuw.

 

Ik pak de handschoen op en zet met Masters4Professionals een concept neer waarin hoogwaardige kennis toegankelijk wordt gemaakt en gedeeld onder professionals en ondernemers. Kwaliteit, kleinschaligheid, samenwerking en maatwerk staan hierin centraal. En niet te vergeten: plezier!