Businesscase “Studenten helpen ondernemers”

Het Haags Center for  Entrepreneurship (HCE) heeft de ambitie om te ‘excelleren op het gebied van ondernemerschap en innovatie in een tijdperk van globalisering’. 

 

Vanwege haar expertise op het gebied van onderwijs, ondernemen en valorisatie van kennis, is Diantha Rumahlewang benaderd door de Haagse Hogeschool om mee te denken over de wijze waarop ondernemerschap ‘van buiten naar binnen’ kan worden geïmplementeerd in de curricula van haar economische opleidingen.

 

Zij adviseerde om het perspectief om te draaien, en studenten te laten groeien in het bewustzijn dat zij met hun kennis van grote waarde kunnen zijn voor hun directe omgeving: ‘van binnen naar buiten!’ Door studenten zo vroeg mogelijk in de opleiding kennis te laten maken met ondernemerschap in de regio, en tegelijkertijd de onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, ontstaat een versnelling in het concentrisch leerproces.

 

Dit zou ertoe kunnen leiden dat studenten worden gestimuleerd tot  ondernemerschap en dat de onderzoeksleerlijn wordt versterkt, en dus ook het afstudeerniveau stijgt. Tweedejaarsstudenten van de opleiding bedrijfseconomie hebben in een pilotproject tientallen ondernemers benaderd, onderzocht wat de meest urgente bedrijfsproblemen waren en dit systematisch in kaart gebracht. Daarbij was het formuleren van een heldere probleemstelling het belangrijkste leerdoel. Tijdens een symposium presenteerden de studenten bedrijfseconomie hun bevindingen.  De studenten waren unaniem positief over hun ervaringen en het inzicht dat ze hebben gekregen over ondernemerschap. Ze hebben hun netwerk kunnen versterken en voelden zich betrokken bij de dagelijkse praktijk van de ondernemer. In het vervolg van het project worden meerdere opleidingen betrokken bij de daadwerkelijk oplossing van de ervaren bedrijfsproblemen.

 

Diantha Rumahlewang heeft ervaring opgebouwd in verscheidene projecten die erop gericht waren om binnen de accreditatiekaders de synergie te versterken tussen hoger onderwijs, praktijkgericht onderzoek en ondernemen.

 

Enkele voorbeelden van partners:

logos