Consultancy


Met education-to-business consultancy ondersteunen wij privaat-publieke initiatieven om flexibele vormen van leven lang leren te ontwikkelen en te implementeren die zijn gericht op de samenleving van de 21e eeuw. Zo kunnen talentvolle, ambitieuze studenten en professionals het bedrijfsleven versterken met oplossingen voor concrete business cases.

voorbeeld businesscase

Onze expertise

M4P12109_infographics_FINAL_open

Diantha

de consultant

Diantha Rumahlewang heeft ervaring opgebouwd in verscheidene projecten die erop gericht waren om de synergie te versterken tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemen.

consultancy

consultancy

Wilt u een business case inbrengen?

neem contact op

Wat we doen

Masters4Professionals overbrugt de kloof tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen met innovatieve concepten die zijn gericht op de 21e eeuw. Wij zetten netwerken en communities op en ondersteunen de opzet van langdurige samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft op haar beurt snel toegang tot excellente studenten die nog in opleiding zijn en met frisse ideeën en inzichten complexe vraagstukken adresseren. Dit is van toegevoegde waarde voor zowel het bedrijfsleven als het onderwijs.

 

Masters4Professionals screent de aanvragen van business cases, en definieert de reikwijdte en relevante competentiegebieden van de bacheloropleidingen waar de business cases worden uitgevoerd.

 

 

<a href=”‘http://wagepoint.com/blog/jobs-in-the-future”><img

Evenementen

 


alle evenementen

koffie

Als onderwijsinstelling of bedrijf met een interessante business case nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van education-to-business consultancy? Neem dan contact met ons op.

 
 

Verificatie